เกี่ยวกับเรา

บริษัท เคเบิ้ล พี.ที.วี. ศรีราชา เป็นหน่วยงานที่่มอบความสุข ให้กับคุณผู้ชมในพื้นที่ศรีราชา มาอย่างยาวนาน และพร้อมมอบความสุขให้ผู้ชมตลอดเวลา


  • พื้นที่บริการ.JPG
    พื้นที่ อำเภอ ศรีราชา1 ตลาด ศรีราชา2 ไทยออย์ - รถไฟอัสสัม3 ไร่กล้วย4 หนองยายบู่5 หนองขาม6 เก้ากิโล บ่อก๊อกพื้นที่ใกล้เคียงสามารถสอบถามได้ ( อยู่ในส่วน เพิ่มการเชื่อมต่อสัญญาณ )

  • ประวัติความเป็นมา.jpg
    ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้ (ถ้าจะให้เล่าละเอียด คงเล่ากันยืดยาว จึงขอสรุป สั้นๆ )ในปี พ.ศ. 2531 บุคคลกลุ่มหนึ่งใน อำเภอศรีราชา จำนวน 33 ท่าน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการรับชมโทรทัศน์ที...