สัญญาณภาพทางสาย 80 ช่อง

ระบบส่งสัญญาณที่ใช้สายไฟเบอร์ออปติก

เป็นระบบที่มีการปรับปรุงและพัฒนามาจากหลักการของแสงที่มความเร็วในการส่งมาก เพราะแสงเดินทางด้วย

ความเร็ว 300ล้านเมตร / วินาที หรือ 3 แสนกิโลเมตร / วินาที พร้อมกันนี้แสงยังมีผลกระทบต่อสัญญาณรบกวนน้อยมาก

ด้วยเหตุนี้ ซีทีวี จึงเลือกใช้ระบบส่งสัญญาณที่ใช้สายไฟเบอร์ออปติก เพื่อคุณภาพของสัญญาณและความพึงพอใจสูงสุด

ของสมาชิก


  • กล่อง1.png
    สมาชิกสามารถรับชม ช่องสัญญาณได้มากขึ้น กว่า 200 ช่องรายการ รวมทุกค่าย ทุกช่อง ทุกความถี่สัญญาณภาพ ดิจิตอล คมชัด Full hdมีช่องมากขึ้น กว่าการรับชมแบบไม่ผ่านกล่อง ( ชมทางสาย ไม่ผ่านก...