สัญญาณผ่านกล่อง

สมาชิกสามารถรับชม ช่องสัญญาณได้มากขึ้น กว่า 200 ช่องรายการ รวมทุกค่าย ทุกช่อง ทุกความถี่

  • สัญญาณภาพ ดิจิตอล คมชัด Full hd
  • มีช่องมากขึ้น กว่าการรับชมแบบไม่ผ่านกล่อง ( ชมทางสาย ไม่ผ่านกล่อง 80 ช่อง)
  • มีช่องมากขึ้น รับชมได้หลากหลาย เพิ่มความสุข มากขึ้น

  • ผังช่องรายการ 3.jpg
    ระบบส่งสัญญาณที่ใช้สายไฟเบอร์ออปติก เป็นระบบที่มีการปรับปรุงและพัฒนามาจากหลักการของแสงที่มความเร็วในการส่งมาก เพราะแสงเดินทางด้วยความเร็ว 300ล้านเมตร / วินาที หรือ 3 แสนกิโลเมตร / ...