พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่ อำเภอ ศรีราชา

1 ตลาด ศรีราชา

2 ไทยออย์ - รถไฟอัสสัม

3 ไร่กล้วย

4 หนองยายบู่

5 หนองขาม

6 เก้ากิโล บ่อก๊อก

พื้นที่ใกล้เคียงสามารถสอบถามได้ ( อยู่ในส่วน เพิ่มการเชื่อมต่อสัญญาณ )