อัตราค่าบริการ

บ้านทั่วไป 

ขณะนี้เรามีโปรโมชั่นบริการแก่สมาชิก ในราคาเบาๆ ดังนี้

  1. สมาชิกราเดือน

        -  ค่าติดตั้ง 100 บาท เพิ่มจุดภายในจุดละ 100  บาท ( เพิ่มได้ไม่เกิน 2 จุด )

        -  ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 350.00  บาท

  2.  สมาชิกราย 6 เดือน

        -  ค่าติดตั้ง 100 บาท เพิ่มจุดภายในจุดละ 100  บาท ( เพิ่มได้ไม่เกิน 2 จุด )

        -  ค่าบริการราย 6 เดือน 1750.00 บาท 

  3.  สมาชิกรายปี

        -  ค่าติดตั้ง 100 บาท เพิ่มจุดภายในจุดละ 100  บาท ( เพิ่มได้ไม่เกิน 2 จุด )

        -  ค่าบริการรายปี  3500.00 บาท


อาคารชุด-หอพัก - คอนโด - โรงแรม - อพาร์เม้นท์ 

1. ค่าติดตั้งเหมาจ่าย 1000.00  บาท

2. ค่าตัวขยายสัญญาน ตัวละ  5,000.00  บาท

3. พ่วงจุด จุดละ 100.00 บาท 

4.  ค่าบริการ

   - จำนวนห้อง 2 - 50  ห้อง ห้องละ  200.00  บาท

   - จำนวนห้อง 51- 100  ห้อง ห้องละ  150.00 บาท

   - จำนวนห้อง 101 - 200  ห้อง ห้องละ  100.00  บาท

   - จำนวนห้อง 200 ขึ้นไป ห้องละ  75.00 บาท

 หมายเหตุ 1. อาจมีการใช้อุปกรณ์อื่นๆ  ซึ่งบริษัท  ฯ  จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อน

                2. ติดต่อเพื่อประเมินราคาก่อนได้ที่เบอร์ 082-716-1646

ค่าบริการ เลือก จ่ายได้

การชำระค่าบริการ ชำระง่ายๆ 2 วิธี

1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์บริษัท
ท่านสมาชิกสามารถนำใบแจ้งค่าบริการมาชำระที่เคาน์เตอร์บริษัท หรือแจ้งชื่อและบ้านเลขที่ที่เคาน์เตอร์บริษัท โดยบริษัทจะออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีให้ท่านทันที


2. การชำระเงินผ่านพนักงาน
ในกรณีที่ท่านสมาชิกได้แจ้งความจำนงที่จะชำระค่าบริการผ่านพนักงานเก็บเงิน ทางบริษัทจะส่งพนักงานไปเก็บค่าบริการจากท่านตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ทุกเดือน โดยพนักงานจะออกใบเสร็จรับเงินไปรับชำระจากท่าน  หรือโทรแจ้งบริษัท ฯเพื่อให้พนักงานไปเก็บเงินได้ที่เบอร์  082-716-1645 , 082-716-1646 , 0-3832-2272