โปรโมชั่นพิเศษ

คูปองกล่องดิจิตอลของ กสทช  แลกรับกล่องดิจิตอล SD ของบริษัท  

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ต้องเป็นสมาชิกของบริษัท ฯ

2. ใช้บริการต่ออีกอย่างน้อย 12 เดือน

3.  มีค่าเปิดสัญญาณ  100.00 บาท

หลักฐานที่ต้องเตรียมมา

1. คูปองของ กสทช  ฉบับจริง

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด พร้อมตัวจริง

3.สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด พร้อมตัวจริง