ข่าวบริการสังคม

รายงานกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่หน่วยงาน ภาครัฐ ต่างๆ ต้องการบอกกับท่าน ให้ท่านรับรู้

ออกอากาศ จันทร์ - ศุกร์ หลังข่าวท้องถิ่น พีทีวี ศรีราชา