โฆษณา

              คุณ สามารถ ติดต่อเราเพื่อเป็นตัวแทนในการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าของท่านให้กับ สมาชิก พีทีวี ศรีราชา ให้รับทราบถึงสินค้า หรือ บริการของคุณ

สำหรับ สินค้า บริการ ทั่วไป

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

โทรเลย  038 313 870 มือถือ 082 716 1647